Stålkonstruk-
sjoner

Stålkonstruksjoner

Vi leverer og monterer alle typer stålkonstruksjoner!
Hovedsakelig for næringsbygg, både i forbindelse med nybygg og ved renovering av andre typer bygg. 

  • Komplette stålkonstruksjoner
  • Gitterdragere
  • Stølsøyler
  • Stålbjelker
  • Innstøpningsgods
  • Kranbaner
  • M.m.