Historie

Varhaug Bygg & Montasje AS ble stiftet i 1989 av Svein Varhaug, Arnfinn Varhaug, Steinar Varhaug, Jan Kåre Haavaag og Sigbjørn Bratland, med base på Forus. Gjengen fikk det godt til, og vokste etter hvert ut av lokalene. I 1996 stod derfor bygget i Verdalen på Klepp klart, og vi flyttet både kontor og produksjon til Jæren.

Fra starten var det stålproduksjon og montasje som var i fokus, over hele Jæren, men etter hvert ble nedslagsfeltet utvidet til å dekke både Svalbard, Bjørnøya og Hopen i nord, Antarktis i sør og ikke minst Liverpool i vest.

I senere år har det blitt mindre av disse jobbene, og mer av større prosjekter her hjemme. I 2022 overtok Pål Jacobsen, Rune Varhaug, Sindre Varhaug og Sølve Bratland driften. Svein er fortsatt med på kalkulasjon og en god støttespiller, og bedriften er fortsatt i familien.